Ambulansın Tarihçesi

Ambulans sözcüğü Türkçe’ ye İngilizce “Ambulance” sözcüğünden geçmiştir. Kelimenin kökeni Latince “ambulare” dir ve yürümek ya da hareket etmek anlamındadır. Eski tarihlerdeki tıbbi müdahaleler için hastaların taşınarak ya da tekerlekli sandalye benzeri bir şekilde itilerek götürülmesinden kaynaklanmaktadır. Kelimenin orijinali bir ordunun peşinde hareket eden hareketli hastane anlamında kullanılmıştır (Vikipedi).

İnsanlık tarihi boyunca başta savaşlar olmak üzere, acil sağlık sorunuyla karşılaşan hasta ve yaralılar için çeşitli tıbbi çalışmalar yapılmıştır. Günümüzden 5000 yıl kadar öncesinde Mısır’ da acil tıbbi müdahalelerin uygulandığı bugün bilinmektedir. Ayrıca; eski Yunan ve Roma uygarlıklarının ilkyardım ve savaş meydanlarından yaralıların taşınması ile ilgili çeşitli girişimlerde bulundukları da ortaya çıkarılmıştır.

Acil yardım hizmetlerinin ve dolayısı ile ambulans benzeri organizasyonların ilki ise, 11. yy. da St. John Şövalyeleri' nin, haçlı seferleri sırasında savaş alanlarında yaralananların cephe gerisine taşınması ve tedavi edilmesi için yürüttükleri çalışmalar olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte, tarihte ambulans benzeri ilk araç, 1487 yılındaki Malaga kuşatması sırasında İspanyol ordusu tarafından kullanılan atlı arabalardır.

Profesyonel anlamda ilk acil tıbbi yardım organizasyonunun ise, Napolyon’ un baş cerrahı Baron Domique Larrey' nin Prusya seferi sırasında kurduğu askeri tıbbi birlik olduğu varsayılmaktadır. Bu sefer sırasında, 1793 yılında atlı arabalarla oluşturulan ve uçan ambulans denilen araçlarla hasta ve yaralılar taşınmıştır.

Bunun sonrasında, 1881 ve 1882 yıllarında İngiltere ve İskoçya’ da kilise yardım örgütleri Kraliçe Victoria’ nın izniyle savaş yaralıları ve ilkyardım konularında teşkilatlanma ve kitap yayınlama izni almışlar ve bu izin ile birlikte ilk ambulans birlikleri de kurulmaya başlanmıştır. 1878 yılında ilk sivil ambulans organizasyonu Londra’ da kurulmuş ve ilk tam gün süreli ambulans servisi 1897 yılında, yine Londra’ da hizmet vermeye başlamıştır.

Birinci ve ikinci Dünya Savaşları, acil sağlık hizmetleri, askeri tıbbi çalışmalar ve ambulanslar için bir dönüm noktası olarak kabul edilebilir. Bu dönemlerde, söz konusu faaliyetler son derece yoğun olarak sürdürülmek durumunda kalmıştır.

Ambulans tarihçesi ile ilgili olarak bir diğer önemli dönüm noktası ise, 1960 yılı sonlarına doğru ABD ve Fransa’ da ambulanslarda paramedikler ve hekimlerin görev almaya başlaması olarak kabul edilebilir. Bunun neticesinde daha hızlı ve kaliteli acil sağlık hizmeti sunulmaya başlanmıştır.

1972 yılında Amerikan Ulusal Bilim Akademisi' nin, acil tıbbın ABD’ deki sağlık sisteminin en zayıf halkası olduğunu açıklaması üzerine, ayrı bir tıp disiplini olarak tanımlanan acil sağlık hizmetleri, o günden itibaren hızla gelişmiş, sağlık hizmetleri içindeki önemi artmıştır. Bu çalışmalar, tüm dünyada benzer şekilde bir farkındalık yaratmış ve bu alandaki gelişmeler günümüze kadar kesintisiz olarak gelmiş bulunmaktadır.

Ambulans servisleri ülkeler bazında incelendiğinde, temelde ortak bir amaç güdülse dahi, organizasyonel yapıda oldukça büyük farklılıklara rastlanmaktadır. Birçok ülkede sağlık hizmetleri, güvenlik ve itfaiye / kurtarma hizmetleri ile bir bütün olarak ve merkezcil bir yapıyla yönetilirken, Türkiye' de olduğu gibi, bazı ülkelerde ise sağlık hizmetlerinin bir kolu olarak ve bağımsız bir şekilde sunulmaktadır.

Acil tıbbi müdahale ürünleri konusunda da oldukça geniş bir ürün yelpazesi ile hizmet veren SNG Medikal' in bu alandaki uzmanlığından yararlanmak için hemen şimdi iletişime geçebilirsiniz.

Whatsapp