Smart Stat, İpad Kontrollü

·         Bu simülatör üzerinde tam insan boyutunda maket bulunmalı, nadir ve zor durumlar için gerçekçi, hata kabul edilebilir, hastaya zararı olmayan, tekrarlanabilen, birbirine benzer ya da ayrı senaryolar oluşturulabilmeli eğitim simülasyonları uygulanabilmelidir.

·         Simülatör, önceden programlanmış hasta vakaları içermelidir, yeni senaryolar eklenebilmeli, senaryolar otomatik olarak başlatılabilmelidir.

·         Kontrol paneli Türkçe olmalıdır.

·         Simülatör kablosuz bağlantı sistemi ile bilgisayardan komutları alabilmelidir.

·         Simülatör, doğrudan bir notebook 'a (kişisel bilgisayara) bağlı olarak çalışmalı, tüm yönetim, kontrol, senaryo, rapor işlemleri notebook üzerinde çalışan tam uyumlu yazılım aracılığıyla gerçekleşmelidir. Simülatörle notebook arasındaki bağlantı seri port üzerinden yapılmalıdır.

·         Simülatörde, notebook yazılımdan ve uzaktan kumanda birimlerinden gelen komutları simülatör ve regülatöre ileten ve geri besleme sinyallerini notebook üzerindeki yazılıma ileten elektronik bağlantı sistemi bulunmalıdır.

·         Simülatöre, elektronik bağlantı ünitesi ile tam uyumlu çalışan hava yolu işlevlerini ve kardiyak işlevleri kontrol eden Ipad ile uzaktan kumanda kumanda edilebilmelidir.

·         Simülatör, ortamdan aldığı havayı basınçlandırarak sağlayan, 230-240 Voltla uyumlu bir kompresörle birlikte çalışmalıdır.

·         Simülatörde hava yolu sistemi, dil ödemi, gırtlak ödemi gibi komplikasyonlar içeren zorlu hava yolu yönetiminin canlandırmalarını sağlamalıdır.

·         Simülatör solunum yolu uygulamaları için; esnek dile sahip gerçekçi vücut ölçüleri olan kafa, arytenoid kıkırdak, epiglottis, ses kirişleri, nefes borusu (trakea), simule edilmiş akciğerler kendiliğinden nefes alıp verebilmeli ve aynı zamanda gerçekçi göğüs iniş kalkış hareketleri bulunmalıdır.

·         Simülatörün gözlerinde, kulaklarında burun ve ağzında secrasyon görülebilmelidir.

·         Simülatörde nefes borusuna boyundan giriş yapılabilmelidir. (nefes borusuna jet havalandırma, iğne ya da cerrahi krikotirotomi).

Simülatörde farklı ALS solunum yolu becerileri uygulanabilmelidir

·         Valf maske ventilasyonu

·         Kombi tüp yerleştirme

·         İğne krikotirotomi

·         Orofaringeal ve nazofaringeal solunum yerleşimi

·         Endotrakeal tüp entübasyonu

·         LMA yerleşimi

·         Cerrahi krikotirotomi

·         Solunum yolunda kendiliğinden nefes alıp verme belirtileri/spontan solunum aşağıdaki gibi olmalıdır. Göğüs kalkışı-inişi

·         Nefes alıp verirken ağızdan çıkan ses

·         Simülatörün solunum yolunda ayrıca aşağıdaki farklı durumlar yaratılabilmeli ve uygulamalarda yapılabilmelidir.

a.    Simulatörde kan basıncı (BP) uygulamaları aşağıdaki gibi olmalıdır Değişken nefes alıp verme oranı (Operatör kendiliğinden nefes alıp veren bir hasta yaratabilmekte ve nefes oranını ayarlanabilmelidir.)

b.    Dil ödemi

c.    Laryngospasm

d.    Mide dekompresyonu

            2 yerde pneumotoraks basıncının azaltılması - Sol ve sağ orta-klaviküler ve (Kateter uygulanması sırasında göğüs basıncı azalırken havanın ıslık eşliğinde boşalması görülebilmelidir.)

 ·         Sistemde dolaşım marifetleri ve IV ilaç uygulamaları için aşağıdakiler bulunmalıdır;

·         IV eğitim kolu - değiştirilebilir damar ile beraber olmalıdır.

·         Ön kol çevresel damarlarına IV girişim olanağı

·         Kanülasyon üzerinde simule edilmiş kan görünümü

·         IV infüzyon

·         Intramüsküler ve derialtı enjeksiyon yerleri

 ·         Sistemde nabız uygulamaları için aşağıdakiler bulunmalıdır.

·         İki yanlı karotis nabzı.

·         Sol BP eğitim kolu - koldaki brachial ve radyal nabızlar

·         İki yanlı femoral nabız

·         ECG ile eşit zamanlı ya da farklı

·         Kan basıncı seçimine bağlı nabız şiddeti.

 ·         Sistemde Kardiyak fonksiyonlar aşağıdakiler gibi olmalıdır.

·         Simulatör yazılımında farklı kalp ritim çeşitliliğine sahip bir listesi bulunmalıdır..

·         Defibrilasyon; Otomatik eksternal defibrilatör ya da manual defibrilatör kullanılabilmelidir. (defibilatör simülatör'e dahil değildir).

·         Kardiyak monitorizasyon; enaz 4 ECG monitorizasyonu ya da defibrilasyon kaşıkları üzerinden alınabilmelidir

 

·         Otomatik olarak ya da steteskop ile alınabilmelidir.

·         Kan basıncı kolu (sol), korotkof sesi ile eş zamanlı.

·         Hızla değişen BP; sistolik ve diastolik bağımsız olarak kurulabilmelidir.

             Ayarlanabilir ses düzeyi

             Sistemde CPR aşağıdaki gibi olmalıdır;

a.    Havayolu, solunum,

·         Göğüs kalkışı

·         Solunum esnasında çıkan ses Somut olarak hissedilen nabız

b.    Ventilasyon

c.    Göğüs basıncı

d.    EKG

·         Simulatörde akciğer ve kalp sesleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

·         Kalp sesleri Bağımsız sol ve sağ akciğer sesleri

·         Kalp ve akciğer sesleri steteskop ile dinlenebilmelidir.

·         Öksürük,inleme gibi veya kullanıcının seçebildiği sesler

·         Ses düzeyi ayarlanması

·         Simülatörde abdominal sesler bulunmalıdır.

·         Kayıt sistemindeki veriler kaydedilebilmelidir.

Sistem ile birlikte, tam vücut mankeni, mankenle uyumlu çalışan, sistemi çalıştırabilecek ipad  ve solunumu alınıp verilmesinin sağlayan kompresör, batarya bloğu içeren ayak, kanamalı bacak, kemik enjeksiyona uyumlu ayak, 5-Line notebook Monitör yazılım programı, pnömotoraks pedleri, kas içi ve pericardiocentesis pedleri, krikotomi boğaz derisi, yedek dişler, yağlayıcı, defibrilasyona yönelik 5 adet adaptör, sıvı sağlayıcı torbalar, kıyafet verilmelidir.

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi